فرزندان علی را یاری کنیم
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

آنها به نام»علی« برخاستند و »لرزه« بر»ارکان ستم« انداختند و کاری کردند کارستان که درذهن کسی هم نمی گنجید، پس نگذاریم از پا بیفتند آنهایی که با ضربات علی وار خود ساکنان قلعه خیبر قرن 21 را در هم کوبیدند. آنها مأذنه هایی را مانند هستند که اذان رهایی از آن لحظه ای قطع نمی شود. نگذاریم آواز اذان در»حنجره زخمی« موذن بشکند. بیاییم و به اندازه توانمان کمک کنیم این ایستادگی ادامه یابد.
حتی به اندازه یک لحظه هم که ایستادن مأذنه ها را استمرار بخشیم، شیطان را شکسته ایم. نگوییم، »آخر«چه می شود. که این بد گفتن به»آغاز« است. نگوئیم توان حزب ا... قابل قیاس با اسرائیل نیست. از قیاس نگوئیم که اولین قیاس کننده، از درگاه الهی رانده شد. نگوئیم اسرائیل با بمب های هدایت شونده اهدایی آمریکا چه ها که نمی کند اما حزب ا... چه حزب ا...، یکه و تنها، کاری کرده است که از همه ارتش های عرب ساخته نبود. حزب ا... خانه را بر سر صهیونیست های غاصب خراب کرد و سربازانش را در هم کوبید و توان نظامی اش را به بازی گرفت با این همه باور کنید حتی اگر توان رزمی بالا و مجاهدت پیروز نسل ابوذر نبود و حزب ا...همه موشک هایش را به بیابانهای اسرائیل می زد، حتی اگر همه راکت هایش در هوا منفجر می شد، حتی اگر هیچ گلوله ای به دشمن نمی خورد باز هم گلوله ها و راکت ها و موشک های حزب ا...به هدف خورده است مثل رمی جمره که هر چه سنگ می زنند به قلب شیطان می خورد مگر نه اینکه هدف شکستن اقتدار دشمن و پاره کردن افسانه شکست ناپذیری صهیونیزم بود

و مگرنشکست این اقتدار شیطانی و در هم دریده نشد این افسانه و مگر پاره نشد این رمان نفرین شده حزب ا...همان لحظه ای پیروز شد که بدون هراس، اولین گلوله را به سمت اسرائیل شلیک کرد و صهیونیزم شکست همان لحظه ای که اولین حزب الهی تمام قدایستاد، اولین موذن»اذانش« را به»آخر« رساند و اولین نمازگزار تکبیرةالاحرام خواند و نمازش را آغاز کرد و اولین کودک قلکش را برای کمک به حزب ا...شکست. آری صهیونیزم شکست خورده است هم از نظر نظامی و هم حیثیتی، هم اقتصادی و هم اجتماعی که گردشگران می گریزند و مهاجران به بازگشت می اندیشند لذا می کوشد به کمک همه باطل کیشان، حزب ا...ایستاده و یا علی گوی را بر خاک اندازد. پس از سرفرازی حزب  ا...در میدان عمل دومین پیروزی جبهه حق  خواهان این است که لحظه به لحظه،ایستادگی حزب ا... را تقویت کنند. استمرار حزب ا...، شکست حزب شیطان است و حیف است ما در این جشن پیروزی حق و شکست باطل حضور نداشته باشیم. بیاییم به اندازه توانمان، پول شیرینی که در جشن می باید مصرف کنیم را به تقویت حزب ا...اختصاص دهیم، دیروز اماممان فرمود اگر هر یک از مسلمانها یک سطل آب می ریختند، سیلی می شد که اسرائیل را از میان می برد و امروز هر ریال کمک هر یک از ما، با تقویت حزب ا...، »بنیان مرصوصی« می سازد که سر شیطان را به سنگ می کوبد. حیف است در شکل گیری این صف مقدس، این سنگ عدالت ما سهمی به اندازه یک ریال، یک دعا، یک لبخند، یک کلمه نداشته باشیم.
ما که به نام محمد، به نام علی، به نام حسن و حسین و مهدی و زهرا در راه خدا جان می دهیم به یقین از هیچ نوع کمکی در راستای کلمه ا... و اهتزاز پرچم محمدرسول ا... و فریاد مردانه علی ولی ا...کوتاهی نخواهیم کرد. جان ما فدای یک یاعلی، پس ای غیرتمندان مسلمان ای نمادهای غیرت اسلامی، یا علی مدد!(ص۲)