بسیج یک مکتب نه نهاد
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

در برابر چیستی بسیج، من یک پاسخ می گذارم که قرار بود و قرار است که چنین باشد؛ یک مکتب نه یک نهاد. این‌که ما تظاهر اول بسیج را در لباس نظامی دیدیم، فقط یک جلوه از بسیج بود که به جبر روزگار و برای دفاع از کیان این ملک، در کنار ارتش و سپاه قامت کشید و در این رهگذار هم، مردانی بر کشیده شدند که شانه به شانه خورشید می زدند، اما این نه همه بسیج که فقط یک جلوه از آن بود. یک فصل از کتاب بسیج که قرار بود کتاب زندگی هم باشد و همانگونه که کتاب، فصل های گوناگون و زندگی هم چهره های گوناگون و نیازهای متفاوتی دارد بسیج هم باید در شئون دیگری هم تظاهر داشته باشد و آن هم نه صرفا " با لباس نظامی و از منظر نظامی گری بلکه مطابق با هر نیاز، تعریف خاص و حتی لباس خاص هم باید داشته باشد. این درست که در دفاع مقدس، بسیج چنان به یک مفهوم مقدس تبدیل شد که اجزای تشکیل دهنده آن مفهوم هم مقدس به نظر آمدند. اما بعد از پایان جنگ همه عرصه های مختلف سازندگی اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، نرم افزاری، تولید علم و... به خیزش و بسیج همگانی نیاز داشت و دارد و اگر در جنگ و در تظاهر اول، اولویت نظامی گری در کنار دو نهاد نظامی بود، پس از جنگ، قطعا" اولویت نخست، سازندگی بود، و امروز هم می توان اولویت هایی چون تولید علم، جنبش نرم افزاری، فرهنگ و اخلاق جامعه را نام برد که حضور اخلاق‌مند، هدف شناسی شده و هدف گذاری شده بسیج را می طلبد آن هم نه بسیج به مثابه یک نهاد، بلکه در قامت فربه  شده یک مکتب، مکتبی که تجسم آن را در رفتار نبوی و علوی می توان شاهد بود که اگر می جنگند، هیچ گاه دشمن از آنها جز جوانمردی نمی بیند. خودی نیز جز مهربانی نمی بیند، حتی اگر خودی، گاهی نامهربانی ورزد در مکتب بسیج، مهم نیست، کیستی و کجایی، مهم این است که هر کس و هرجا که هستی کار را درست انجام دهی اگر حاکمی، به عدل فرمان برانی، اگر مدیری، دایره مدیریتت بر مدار معرفت شکل بگیرد، اگر عالمی، قبل از همه به علم خود عمل کنی و برای عمل دیگران به نیکی ها هم از جان و هم از آبرو مایه  بگذاری. اگر معلمی، دانش آموز را امانت فردای کشور بدانی که امروز در دست توست و » فردا«، قرار است در دست های او باشد، اگر کارگری کارت را درست انجام دهی، اگر اهل قلمی جز به حق قلم بر کاغذ نبری و ن والقلم را به یاد داشته باشی. اگر نظامی هستی، فرقی نمی کند، پاسدار یا ارتشی، حصن حصین رعیت و نگهبان آگاه و صادق و شجاع مرز و بوم باشی.
اگر پلیس هستی، همیشه فوق العادگی حوادث را از یاد نبری و اگر پزشک هستی با همه وجود برای نجات جان انسان ها بکوشی و اگر... ختم کلام این‌که بسیجی، نظامی نیست اما می تواند نظامی هم بسیجی باشد. بسیجی روحانی نیست اما می تواند روحانی هم بسیجی باشد، بسیجی پزشک نیست، مهندس نیست، کارمند نیست، کارگر نیست، کشاورز نیست، اما همه اینان می توانند بسیجی باشند، و به دیگر عبارت، بسیجی همه اینهاست، اما بسیجی، بسیجی است. اهل حق و همیشه در پرهیز از هر چه غیر حق است. بسیجی ترجمه نهج البلاغه است و تجسم باورهای علوی. هر کس می خواهد بسیجی را بشناسد، برود زندگی حضرت علی (ع) را بخواند.