سوغات‭ ‬شهیدان
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

برای‭ ‬شهدایی‭ ‬که‭ ‬دیروز‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬ایران‭ ‬تشییع‭ ‬شدند 
 ‭  ‬از‭ ‬سفر‭ ‬می‮ ‬آیی،‭ ‬با‭ ‬سوغاتی‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬غریب‭ ‬مانده‭ ‬است‭ ‬شهید‮!‬‭ ‬شرمنده ایم،‭ ‬شرمنده‮!‬‭ ‬قرارمان‭ ‬این‭ ‬نبود،‭ ‬ما‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬توان‭ ‬وفای‭ ‬به‭ ‬عهد‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬داشتیم،‭ ‬مثل‭ ‬شما‭ ‬وفا‭ ‬می‮ ‬کردیم‭ ‬یا‭ ‬دست‭ ‬کم‭ ‬مثل‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬خوبان‭ ‬خدا،‭ ‬جور‭ ‬دیگر‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ما،‭ ‬اما‭ ‬‮...‬‭ ‬شرمنده ایم،‭ ‬سرمان‭ ‬پایین‭ ‬است‮.‬‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬آلوده‭ ‬شده ایم‭ ‬که‭ ‬سوغات‭ ‬بهشتی‭ ‬شما،‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بعضی‮ ‬هامان‭ ‬نمی‮ ‬آید‮.‬‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬برج‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬می‮ ‬توانید‭ ‬سر‭ ‬برج‭ ‬حساب‭ ‬بانکی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬کنید‮.‬‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬نمی‮ ‬توانید‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬میز‭ ‬بنشانید‮.‬‭ ‬شماها‭ ‬همه‭ ‬هنرتان‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬مین‭ ‬بود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬الان‭ ‬پایمان‭ ‬روی‭ ‬مین‭ ‬دنیاطلبی‭ ‬و‭ ‬دنیاخواهی‭ ‬می‮ ‬لغزد‮.‬‭ ‬اصلاً‭ ‬راحت تان‭ ‬کنم‮.‬‭ ‬مین ها‭ ‬منفجر‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬بعضی‮ ‬هامان‭ ‬نیز‭ ‬مرده ایم‮.‬‭ ‬خب‭ ‬سوغات‭ ‬شما‭ ‬زندگان‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬ما‭ ‬نمی‮ ‬خورد‮.‬‭ ‬کدام‭ ‬مرده‭ ‬می‮ ‬تواند‭ ‬سوغاتی‭ ‬زنده ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گیرد؟‭ ‬شرمنده ایم‭ ‬رفقا،‭ ‬شرمنده‮!‬‭ ‬ما‭ ‬حالا‭ ‬حرف‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬نمی‮ ‬فهمیم‮.‬‭ ‬افق های‭ ‬دوری‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬می‮ ‬بینید،‭ ‬نمی‮ ‬بینیم‮.‬‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬ایثار‭ ‬می‮ ‬گویید‮.‬‭ ‬از‭ ‬وحدت،‭ ‬از‭ ‬اطاعت،‭ ‬از‭ ‬ولایت پذیری،‭ ‬از‭ ‬تولا،‭ ‬از‭ ‬تبری،‭ ‬از‭ ‬مهربانی،‭ ‬از‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬داشتن،‭ ‬از‭ ‬مردم داری‮.‬‭ ‬از‭ ‬حرمت گذاشتن‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ایثار‭ ‬خون‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬دشمن‭ ‬مجروحی‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬آخرین‭ ‬فشنگ هایش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬ما‭ ‬شلیک‭ ‬کرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬از‭ ‬قناعت،‭ ‬از‭ ‬ایمان،‭ ‬از‭ ‬تلاش،‭ ‬از‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬‮.‮..‬‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬خوبی‮ ‬ها‭ ‬می‮ ‬گویید‮.‬‭ ‬ما‭ ‬اما،‭ ‬بعضی‮ ‬هامان‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬وحدت،‭ ‬شعبه،‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬گروه‭ ‬و‭ ‬باند‭ ‬شده ایم‮.‬‭ ‬هدف‭ ‬شما،‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬شکستن‭ ‬خط‭ ‬دشمن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬ما،‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬نگاه‭ ‬کنیم‭ ‬برادران‭ ‬ما‭ ‬هستند‮.‬‭ ‬ما‭ ‬بعضی‮ ‬هامان‭ ‬حالا‭ ‬متخصص‭ ‬مولوی‭ ‬و‭ ‬ارشادی‭ ‬کردن‭ ‬کلام‭ ‬ولایت‭ ‬هستیم‮.‬‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬سوءظن‭ ‬داریم‮.‬‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬فقط‭ ‬شانه هایشان‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داریم‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬رفتن،‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خودمان‭ ‬می‮ ‬خواهیم‭ ‬و‭ ‬دیگی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬نمی‮ ‬جوشد،‭ ‬اصلاً‭ ‬نباید‭ ‬بجوشد‮.‬‭ ‬دیگران‭ ‬باید‭ ‬قناعت‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬بتوانیم‭ ‬اسراف‭ ‬کنیم،‭ ‬دیگران‭ ‬باید‭ ‬تلاش‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬منافعش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬تلفن‭ ‬به‭ ‬حساب مان‭ ‬واریز‭ ‬کنیم‭ ‬آخر‭ ‬توی‭ ‬جیب‭ ‬که‭ ‬جا‭ ‬نمی‮ ‬گیرد‮!‬‭ ‬دیگران‭ ‬باید‭ ‬بسازند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬یا‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭ ‬یا‭ ‬خراب‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬دیگری‭ ‬نرسد.حالا،‭ ‬شما‭ ‬آمده اید‭ ‬در‭ ‬سنقر،‭ ‬در‭ ‬آرین شهر،‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬قلعه،‭ ‬در‭ ‬بیرجند،‭ ‬در‭ ‬‮...‬‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬سوغات‭ ‬بدهید؟‭ ‬آمده اید‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬ببینید‭ ‬یا‭ ‬روزگار‭ ‬ما‭ ‬را؟
شرمنده ایم‭ ‬رفقا‮.‬‭ ‬ما‭ ‬بدقولی‭ ‬کردیم‮.‬‭ ‬قرار‭ ‬بود،‭ ‬زمانه‭ ‬را،‭ ‬جامعه‭ ‬را،‭ ‬جهان‭ ‬را،‭ ‬عوض‭ ‬کنیم‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬نکرده‭ ‬بودیم،‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬اثرگذاری،‭ ‬تأثیر‭ ‬پذیرفتیم‭ ‬و‭ ‬شدیم‭ ‬بازیگری‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬دیگران‭ ‬می‮ ‬نویسند‮.‬‭ ‬نگویید‭ ‬قرار‭ ‬این‭ ‬نبود،‭ ‬قبول‮!‬‭ ‬قرار‭ ‬این‭ ‬نبود،‭ ‬این‭ ‬مال‭ ‬زمانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬‮«‬آن‭ ‬گونه‮»‬‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬رفقایی‭ ‬مثل‭ ‬شما‭ ‬داشتیم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬الان‭ ‬‮«‬این‭ ‬گونه‮»‬‭ ‬شده ایم،‭ ‬و‭ ‬رفقایی‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬داریم!حالا‭ ‬شما‭ ‬آمده اید‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬شرمنده ایم،‭ ‬اما‭ ‬‮...‬‭ ‬تاجایی‭ ‬که‭ ‬یادم‭ ‬هست،‭ ‬شما‭ ‬شهدا،‭ ‬نفس‭ ‬قدسی‭ ‬داشتید‮.‬‭ ‬نفس‭ ‬شما،‭ ‬معجزه‭ ‬می‮ ‬کرد‭ ‬حتی،‭ ‬حتی‭ ‬می‮ ‬توانست‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬کوچه های‭ ‬شهر‭ ‬هم‭ ‬معبری‭ ‬به‭ ‬بهشت‭ ‬باز‭ ‬کند‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬‮...‬‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬مگر‭ ‬شما‭ ‬کاری‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬شما‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬سوغات‭ ‬شما‭ ‬خریدار‭ ‬پیدا‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬بودن‭ ‬بازخواهیم‭ ‬گشت‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬قصه‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬ما‭ ‬خواهیم‭ ‬نوشت‭ ‬و‭ ‬نقش ها‭ ‬را‭ ‬هم،‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬خوب‭ ‬خواهد‭ ‬شدتاریخ:‮.‬29/3/86