روز موزه و قصه پرغصه باغ موزه دفاع مقدس مشهد

دنیا با موزه هایش، میراث خویش را عزیز می دارد و هم به چشم دیگران می کشد و هم حرمت داری می کند چیزی را که برای یک ملت با هویت و تاریخ محترم است، در کشور خود ما هم موزه کم نداریم که موزه های ارزشمندی وجود دارد گوشه هایی از تاریخ را در قالب ابزار و اشیاء نشان می دهد. در حوزه دفاع مقدس نیز در برخی شهرها از جمله همدان و تهران و کرمان و... باغ موزه هایی شکل گرفته است، که هم باعث خوشحالی است هم حسرت برانگیز، خوشحالی از آن رو که به هر حال در یک گوشه ای از این کشور غیرتمردان و هنرمندانی هستند که نسبت به تاریخ و دفاع مقدس و هویت رزمندگانش غیورند و برای حفظ آن تلاش می کنند، اما حسرت از این جهت که استان های خراسان هم می توانست صاحب یکی از این باغ موزه ها باشد حق هم همین بود، مخصوصا مشهد مقدس که پایتخت معنوی ایران نیز نام گرفته است و قرار است معنویت را نورانیت را، معرفت را به دیگر نقاط صادر کند و به راستی چه معنویتی فراتر از شهید و شهادت؟ اصلا فلسفه نام گذاری این شهر به مشهد، بحث شهید و شهود و شهادت است و هر کس پا به این شهر می گذارد باید در در و دیوار شهر، نشانه های این فرهنگ را ببیند، اما... حسرت سهم ماست وقتی پس از دوازده سال که از شنیدن سخنان شیرین و وعده های شیرین تر درباره ایجاد باغ موزه دفاع مقدس، هنوز تلخ کام پس از چرخش سیصد و هشتاد درجه سر جای اول قرار داریم. مسئولان ما به حمدا... همه خوبند این را می شود از آن ضرب المثل معروف فهمید که؛ «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند» خب، خوب هستند مسئولان محترم که پس از وعده های هزارگانه و جانمایی ها و نامه نگاری ها و قراردادها، هنوز کاری نشده است. حدود ۱۴ سال پیش وقتی به شهر خبر رسید قرار است سال ۷۶ گفته شد باغ موزه دفاع مقدس ساخته شود چقدر خوشحال شدیم. یادش بخیر وقتی گفته شد در«مجتمع آیه ها» ساخته خواهد شد، ساخت آن را نزدیک خیال کردیم، یادش بخیر وقتی آذر ۸۹ تفاهم نامه میان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و استانداری خراسان رضوی امضاء شد، چقدر ذوق زده شدیم، یادش بخیر وقتی صحبت از اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی به میان آمد و... خود را در باغ موزه یافتیم، اما...ظاهرا فقط حسرت سهم ماست وقتی از ایجاد باغ موزه ها خبر می خوانیم. راستی، جنگ ما، همه اش ۸ سال طول کشید، از آغاز تا پایانش. حداکثر زمان اسارت هم از ده سال افزون نشد. اما ۱۴ سال است که قرار شده باغ موزه دفاع مقدس در مشهد ساخته شود ولی هنوز خبری نیست. هنوز همان جایی ایستاده ایم که ۱۴ سال پیش بودیم، فقط نسل جنگ ۱۴ سال پیر شده اند. خیلی از والدین شهدا و جانبازان و رزمندگان به شهدا پیوسته اند. اما مسئولان خوب، همچنان وعده می دهند و این بار قرار است باغ موزه دفاع مقدس مشهد، در کوهسنگی ساخته شود. نمی دانم در مراسم افتتاح آن، کسی از نسل جنگ زنده خواهد بود (یا نه) راستی روبان افتتاح آن را چه کسی خواهد برید؟

 خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/02/28 شماره انتشار 17838 /صفحه اول و٢

/ 0 نظر / 10 بازدید