این شهیدان تمدن ساز

شهید کانون توجه است، قبل از آن که نامش چه باشد و شأنش چه. همین که «شهید »است، خود به خود در جایگاهی ممتاز نزد افکار عمومی قرار می گیرد. و من ابایی ندارم از این که بگویم، شهید، با شهادت خود در شمار نخبگان و گروه های مرجع قرار می گیرد. مگر نه این که نخبگان کارهای اثرگذار می کنند و گروه های مرجع در جایگاه تولید پیام و پیام فرصتی و مدل سازی رفتاری و... محل توجه و رجوع دیگران قرار می گیرند؟ خب، شهدا هم کار اثرگذار فراوان دارند و در تولید و انتقال پیام هم جزو موفق ترین ها بودند و هستند و هم در مدل سازی رفتاری از ممتازترین هایند و بسیاریند مردمانی که با هر گرایش و سلیقه، آنان را الگوی رفتار خود و نسخه ای برای اصلاح و رسیدن خویش به فلاح می شمارند. پرشمارند کسانی که شیوه و منش رفتاری و اخلاق خانوادگی و اجتماعی شهدا را سرلوحه زندگی خویش قرار می دهند و آثار نورانی آن را در زندگی خود می بینند و از همه مهم تر فراوانند آنانی که برای رهیافت به رستگاری و تعالی اخلاقی به دنبال فهم تازه از پیام های شهدا هستند، این که امام خمینی(ره) می فرمود این وصیت نامه ها انسان را بیدار می کند یک تعارف نبود، بلکه سرشار از معرفت بود و حقیقت، شهدا با تولید و ارسال پیام های الهی، به بیداری جان ها و جامعه ها وجهان اقدام کردند و باز این که امام می فرمود: بکشید ما را، ملت  ما بیدارتر می شود به خاطر روشنایی آفرینی و بیداری بخشی شهادت بود و شهید و این یعنی، شهید در جایگاه گروه مرجع، مردم را به سمت حقیقت هدایت می کند، از خواب برمی خیزاند و از قعود تا بلندای قیام برمی کشد. از سوی دیگر، شهید و به ویژه شهیدان گمنام در خلق تمدن نیز نقش بی بدیل دارند و من باور دارم، به روزگاران از شهدای گمنام سخن ها گفته خواهد شد و هرجا اینان دفن شده اند، آبادی و آبادانی پدید خواهد آمد، چنان که سابقه این تمدن سازی را در موضوع امام زاده ها که در جای جای این خاک، مردم را به سوی خدا می کشانند، دید ه ایم. آن روز که آن ها بودند و به شهادت رسیدند یا درگذشتند، شاید افراد زیادی آنان را نمی شناختند و شاید غریبانه دفن می شدند اما در گذر زمان مزارشان به مرکزی برای نشر معارف دینی تبدیل شد و در ارتقای فرهنگی و شکل دهی تمدن منطقه نقشی بی  بدیل یافتند. حالا وضعیت مزار شهدا و به ویژه شهدای گمنام نیز چنین خواهد شد چه شهدا نیز در صراط مستقیم آل ا... بودند و عنوان «امام زادگان عشق» را از امام خویش دریافت کردند و حق هم همین بود و همین است که مزار شهدای گمنام به کانون توجه تبدیل و از این ظرفیت برای احیای زیبایی ها و توسعه اخلاق استفاده شود.

یک حس مقدس به من می گوید، کوهسنگی مشهد که به برکت حضور شهدا «جبل النور» شده است و مزار شهدا در دیگر مناطق، در آینده به کانون های بزرگ نور و روشنی و تمدن سازی تبدیل خواهند شد...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1390/02/03 شماره انتشار 17817 /صفحه٧/فرهنگی هنری
/ 0 نظر / 7 بازدید