به دنبال «فهمیده» ها باشیم

 
شهید فهمیده، چراغ را روشن کرد و آن را بالا گرفت تا در پرتو نور آن، فهمیده ها را ببینیم، فهمیده هایی که از کوی و برزن هر شهر و روستا قد می کشیدند. فهمیده جلودار راهی شد که خیلی ها پا به آن گذاشتند و از خود گذشتند. او یک نماد شد، تا نمونه های خود را تکثیر کند نه این که یگانه تاریخ بماند و ما نیز در او متوقف شویم اصلا فلسفه الگوشدن و الگوگرفتن همین است که نمونه ها فراوان شوند تا راه و رسم آنان فراگیر شود. به باور من اگر از خود شهید بپرسند هم جز این نخواهد گفت او از «خود» گذشت تا به ما و نسل های آینده راه و رسم از خودگذشتگی بیاموزد. او چراغ را روشن نکرد تا همه نگاه ها را به خویش جلب کند او می خواست نگاه ها به مدرسه ای بیفتد که «فهمیده» پرور است. لذا شایسته است در سالیاد شهادت پرشکوه «رهبر ۱3ساله»، به معرفی کسانی بپردازیم که فهمیده شدند و فهماندند، که «حسین فهمیده» یک نفر نیست تا به آخر برسد، بلکه تا مکتب حسین (ع) درس آموز دارد. «فهمیده»شدن پر رونق خواهد بود. چنان که اگر تاریخ دفاع مقدس را ورق بزنیم از این فصل های روشن و مردان بزرگ که یک شبه ره صد ساله پیمودند فراوان خواهیم یافت همچون بهنام محمدی که نامش جاودانه است، مثل «پرویز اژدو» رعنا قامت ۱۱ساله خراسانی سپاه عشق و... اما دریغ که به جستجو برنخاسته ایم تا نشان دهیم راه فهمیده چقدر رهرو دارد و «حسین» با شهادت چقدر «تکثیر» شده است و بذر غیرت و شجاعت چه خوش در ضمیر و ذهن و باور یک ملت به بار نشسته است. اگر به جستجو برمی خاستیم و اگر مسئولان به حرمت «حسین فهمیده» در پرتو چراغی که افروخت نگاه می چرخاندند، در هر استان و شهرستان و شهر، حسین فهمیده ها را می یافتند و می دیدند دانش آموزان و نوجوانان شهیدی را که چون فهمیده، شجاع، مردم دار، مهربان، صادق، فعال، اهل درس و مطالعه، اهل خلاقیت و ابتکار و ... بودند که می توان از هرکدام یک اسوه زندگی، اسوه کار، اسوه درس، اسوه عفت و حرمت داری و ... به جامعه ارائه کرد. به اعتقاد این قلم، حرمت داری این شهید استشهادی نه این است که چنان به قامت رعنای او خیره شویم که دیگران را نبینیم، بلکه تکریم او، شناسایی و معرفی فهمیده های شهید در هر شهر و منطقه است و اثبات این فرضیه که فهمیده با شهادت تمام نشد، بلکه راهی را آغاز کرد که تا قیام قیامت ادامه دارد. حسن مطلع دیوانی شد، که شاعر شهادت فراوان دارد. شاعران حتی فراتر از منطقه جغرافیایی ایران بلکه در بسیاری از مناطق جهان و اصلا هرجا حق و باطل پنجه در پنجه شده اند، می توان شاگردان مکتب فهمیده را یافت. فهمیده ای که معلم استشهادیون شد و هنوز و همیشه این سلاح پر اقتدار در لشکریان اسلام وجود دارد. سلاحی که هزار بار برای دشمن از سلاح اتمی خطرناک تر و برای اهل حق عزت آفرین تر است آری فهمیده یک مکتب است، همه شاخصه های این مکتب را باید گفت و همه چهره های شاخص این مدرسه را نیز باید شناساند و باز در زمان حاضر، بیان مولفه های شخصیتی فهمیده و فهمیده ها و تربیت نسل امروز و فردا بر این اساس نوعی دیگر از تکریم فهمیده است. نوجوانی که جوانمرد بود، زودجوش و پرتلاش، درس خوان وجستجوگر ، حرمت گذار و احترام برانگیز، تیزبین ،برنامه ریز و ... این فهمیده ای است که جامعه امروز به او سخت نیازمند است. چه عرصه جهاد دفاعی در قالب نظامی به پایان رسیده است. اما عرصه زندگی تا همیشه هست و تا همیشه نیز نیازمند چنین انسان هایی است که حق انسانیت را با صدق گفتار، با رفتار خود، ادا می کنند و این رفتار را نیز در جامعه، مثل بذر روشن می افشانند تا دو جهان روشن و تازه شود. آری، تکریم فهمیده ، فهمیدن اوست.
 
خراسان - مورخ یکشنبه 1390/08/08 شماره انتشار 17970 /صفحه۲
/ 1 نظر / 10 بازدید
حسین

سلام و درود به جناب اسدی عزیز به وبلاگ ما هم یه سری بزن شاید گرفتار شدی! یاعلی