معلم استشهادیون

برای بزرگ شدن، لزوما" نباید به درازای یک قرن، روزها را شماره کرد و نه حتی درجات علمی را یک به یک تا اعلا درجه طی کرد. برای فهم موضوع نگاه کنیم به کربلا که برای همیشه سرمشق زندگی ماست و به صحنه عاشورا که در آن بزرگی هم به بزرگی رسید. و راستی چه کسی می تواند بگوید در کربلا، »علی اصغر« از علی اکبر، قاسم از آن پیر سپیدموی عاشقی که آرزویش رنگین شدن محاسنش به خون سرش در رکاب امام حسین کوچک تر بود در کربلا اگر بزرگی به سن و سال و مدارج علمی بود، اصلا" نباید قاسم و عبدا... و علی اصغر، محلی از اعراب می داشتند، حال آن که حضور فخیمانه و فاخرانه اینان، اعراب دنیاخواه را و تبار عقیدتی آل ابوسفیان را چنان رسوا کرد که یک دانشمند غیرمسلمان پس از قرن ها، بگوید اگر در کربلا، هیچ حادثه ای رخ نداده بود جز شهادت»علی اصغر«، همین کافی بود تا به بطلان یزید و مرامش و حقانیت حسین و مکتبش ایمان بیاوریم.

آری، گاهی برای بزرگ شدن باید راز بزرگی را فهمید، رازی که در خون نهفته است و جز به شهادت آشکار نمی شود. رازی که به رمز بین تشیع بدل شده پاست و هرانسان هم باید در پی کشف آن باشد و این نیز درس عاشوراست و »حسین فهمیده«، این کوچک بزرگ، آن را کشف کرده بود و همین کشف و شهود بر تن او ردای معلمی استشهادیون پوشاند تا از آن پس، نامش، معنای شهادت و شهادت خواهی شود. فهمیده، زندگانی»طولانی« نداشت اما پهنه وسیع»عرض« زندگی اش، عرض و آبروی ایران شد و آبروی دشمن ببرد و نشان داد، تمدن فهمیده ها هم حتی، نه طولی بلکه عرضی شکل می گیرد و در یک مدت کوتاهی می تواند به ذخیره ای برای نسل هایی که در طول فهمیده ظهور می کنند بدل شود. تمدنی که به یکی از فرازهای تاریخ دفاع مقدس تبدیل شد و به عنوان یکی از موقف های جنگ باید مورد مطالعه انسان شناسان و دین  پژوهان و حماسه شناسان قرار بگیرد. اگرتاریخ شهادت فهمیده حتی پررنگ تر از برخی عملیات های موفق دفاع مقدس در تقویم ها نوشته می شود برای این است که حضور شکوهمندانه او، باعث قوام فرهنگ ایثار شد و او خود هم سرسلسله مردانی که به سلسله موی دوست سر، نثار می کنند. و از آن پس چه بسیار»فهمیده «ها که»حسین«گونه تکرار شدند تا آن هل من ناصر ینصرنی غروب عاشورا که از مأذنه گلوی زخمی حسین علیه السلام فریاد شد، به زیبایی هر چه تمام تر درعاشوراهای مکرر تاریخ پاس بگیرد.

من بر این باورم که حسین فمیده، معلم استشهادیون شد و راهنمایی»نخوانده«، »راهنمای« خیل بزرگانی شد که»شهادت« را برای ماندگاری»شهادت« برگزیدند. در این که امام عظیم الشان انقلاب، او را رهبر خواندند، نیز رازی نهفته است و مطمئنا" این کلام که نه یک شعار بلکه آیه معرفت و ترجمه حقیقت و امام از این حقیقت پرده برداشتند و گویا آینده ها را می دیدند که مدل های»حسین فهمیده« در ایران و لبنان و فلسطین و... تکثیر شوند و با شهادت خود زندگی را »معنایی نو« بخشند و چراغ آزادگی را روشن کنند و کاری »فهمیده«وار بکنند و باز حسین فهمیده، به عنوان بنیادگذار این سنت حسنه، در همه حماسه ها نقش آفرین است که هر کس سنت حسنه ای پایه بگذارد، تا آن سنت پابرجاست، او نیز تمام قامت ایستاده است و...

نکته ای که باید همیشه در یاد داشت نقش ماجرای شهادت فهمیده، در جریان سازی رسانه ای جنگ و تاثیر فراوان او در بعد روانی و حتی نظامی دفاع مقدس است که پرداختن به آن مجالی در خورمی خواهد و ما در این مقال به همین بسنده می کنیم که»حسین فهمیده« با فهم درست از راز بزرگی، به یکی از بزرگان تاریخ حماسه تبدیل شد و این راه نه تنها بسته نیست که رویداد در هر عصر متناسب با زمان و زمینه خود، براساس بازفهمی و قابل باز تولید و راه همچنان باز است و امروز هم می توان هم»حسینی« بود و هم»فهمیده« و هم در زندگی، روح خدامحوری او را جاری کرد و زیبا گفت آن شاعر شعورمند که »درمکتب ما کودک کسی است که یا علی نگفته باشد« و فهمیده، و همه کودکان ما همان زمان که یا علی را از بن جان فریاد می  کنند، بزرگ می شوند!(۸/۸/۸۵-ص-۲)

/ 0 نظر / 2 بازدید