جانبازان در آغوش مهر و عطوفت رهبر

می گویند

 پشت به دریا

 دعای باران اجابت نمی شود

و پشت به امام نیز

 هیچ نمازی راه به قبله اجابت نمی یابد.

ما، اما اهل دریاییم

 دریایی که در آغوش شماست

 اهل نمازیم

نمازی که ناز پشت سر شما اقامه خواهیم کرد

آقاجان!

 حتی اگر از پای افتاده باشیم

 حتی اگر دست هایمان هم توان حرکت نداشته باشد

اما هم پای ارادتمان استوار است

و هم دست بیعتمان توانا

 فقط حیف که نمی توانم برخیزم

و الا چنان خبردار می ایستادم

که به دنیا خبر شود ایستادگی ما.....

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1390/07/07 شماره انتشار 17944 /صفحه اول
/ 0 نظر / 4 بازدید