۷ آذر، حماسه غریب

از ۳۱ شهریور تقویم را ورق بزنید، برگ هایش را بشمارید تا برسید به روزی که هفتم آذر روی سربرگ آن نوشته شده است، خب دقیقا می شود شصت و هفت برگ. این هم تعداد برگ های یک کتاب حماسی است که هر سطرش را باید به توان هزار کرد تا بتوان بزرگی این حماسه را دریافت. در این کتاب، شرح جنگ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است با نیروی دریایی ارتش متجاوز عراق که در رویای سالاری پهنه آبی خلیج فارس، گلوله در توپ ناوچه هایش نشانده بود و بر  آن بود تا حرمت مرزهای آبی کشورمان را بشکند، آمده بودند تا آب های ما را به تسخیر درآورند اما مگر دریادلان غیرتمند می گذاشتند؟ پاسخ را غیرت مردان نیروی دریایی ما صریح و شفاف و قدرتمندانه دادند به گونه ای که تاریخ به احترام این جوابشان تمام قد باید برپا بخیزد و هر کس را فهمی از عزت است نیز نامشان را به حرمت بر زبان خواهد راند. در این حماسه نیروی دریایی ما ، پهنه آبی خلیج فارس را گورستان متجاوزان کرد و نقطه اوج نبرد، در هفتم آذر رقم خورد که ناوچه قهرمان پیکان در عملیات مروارید، «تیرهای غیرت» را در «کمان عزت» کرد و ناوچه های عراقی را یکی از پس دیگری شکار کرد و دلاوران ناوچه پیکان با قدرت بالای نواخت تیر، آخرین گلوله های خود را هم خرج غرق کردن و انهدام شناورهای دشمن کردند، هر چند در همین روز، ناوچه پیکان نیز به تاریخ پیوست و دلاورانش صف شهدا را پر امتدادتر کرد اما پرونده جنگ دریایی را هم نقطه پایان گذاشت. چه ناوچه هایی که پیکان را هدف قرارداد، توسط جنگنده بمب افکن های ایرانی در حال فرار نابود شدند تا پایانی باشد بر پرونده نیروی دریایی عراق، که در طول جنگ هرگز نتوانستند از خور عبدا... خارج شوند و اقتدار ایران بر پهنه خلیج فارس تثبیت شد و هنوز هم سالاری خلیج فارس به نام ماست اما نکته ای که باید بدان پرداخت این است که از این دلاوری چندان که باید سخن به میان نیامده است و به جرات می توان گفت حماسه نیروی دریایی غریب مانده است و مخصوصا دلاوری ناوچه پیکان و رزم ۷ آذر را نه می شود در فیلمی دید و نه چندان در کتاب ها و حتی رسانه ها از آن سراغ گرفت. متاسفم که نام آن افسر دلاوری که برای انهدام ناوچه های دشمن بیش از سه گلوله خرج نمی کرد را نمی دانم. متاسفم که زوایای حماسه بزرگ دلاوری های نیروی دریایی نادیده، ناگفته و ناشنیده مانده است. متاسفم که خیلی ها، نمی دانند در دفاع از خرمشهر و آبادان طی روزهای آغازین جنگ، تفنگداران نیروی دریایی از جمله اولین حماسه سازان بودند. متاسفم که خیلی ها نمی دانند علاوه بر پیکان که نیروی دریایی عراق را در هم کوبید، ناوچه های سهند و جوشن و سبلان در برابر رزم ناوهای آمریکا تمام قد ایستادند. متاسفم که شرح حماسه های نیروی دریایی ناگفته مانده است و گاه به اندازه یک فرد هم از همه نیرو نگفته ایم. متاسفم که نام هیچکدام از فرماندهان شهید این نیرو را نمی دانم و نمی دانیم و نمی دانند خیلی ها. متاسفم که نام نیروی دریایی و شهدایش - چندان- بر تابلوی خیابان ها نمی درخشد. متاسفم، ما نسبت به حماسه نیروی دریایی کوتاهی کرده ایم و بیشتر متاسفم که چندان احساس شرم و نیاز هم نمی کنیم حال آن که تاریخ برای این سهل انگاری از ما بازخواست خواهد کرد...

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/09/07 شماره انتشار 17709 /صفحه ۶ /دریادلان

/ 0 نظر / 11 بازدید