لشکر عشق

از مسیح تا موسی

فاصله ای نیست

هر دو تفسیر یک آیه اند

«رحماء بینهم»

«و اشداء علی الکفار»

مهربانی در اوج

با آنانی که زبان مهر را می فهمیدند

و سخت و برنده

با کسانی که سر جنگ داشتند

و با زبان تیر و تیغ

سخن می گفتند

لشکر ویژه شهدا

هر دو را تجربه کرده بود

از محمد بروجردی که

مسیح کردستان می خوانندش

تا کاوه

محمود کاوه

که موسای قبطی کش کردستان بود

و فرعون کش دفاع مقدس

گنجی زاده

یک گنج ماندگار بود

و جاودان ماند

و ناصر کاظمی

فراتر از یک نام

نماد یک حقیقت بود

حقیقتی به نام غیرت

و قمی

به تنهایی یک حماسه بود

علی اصغر حسینی محراب را

شاید خیلی ها نشناسند

اما آن ها که می شناسند

می دانند

میان زمین و آسمان

فاصله یک پرواز است

پرهایت که باز شد

فاصله، صفر می شود

چنانکه

حسین محراب آن را نشان داد

و ناصری

برای تجربه اش

تا افغانستان رفت

لشکر ویژه شهدا

یعنی عشق

یعنی پرواز

یعنی شهید

و چه شکوهی بالاتر از شهادت

و چه پروازی از آن رفیع تر

که یک مرد

به نام محمود کاوه

فرش را به عرش گره می زند

تا فرشتگان

به طواف خاک آیند

لشکر ویژه شهدا

لشکر شهدای ویژه هم هست

از محمد بروجردی

که چشم های مهربانش

مسیح را -علیه السلام-

به خاطر می آورد

تا کاظمی

که کظم غیظ

از او فرشته ساخته بود

تا قمی

که نامش

رمز قیام مجاهدان بود

تا کاوه

که خشم موسایی را

با غیرت

و قدرت علوی

در برابر هر چه باطل است

نشان می داد

لشکر ویژه شهدا

لشکر شهدای ویژه هم هست

شهدایی که

تاریخ عزت را

به خون نگاشتند

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1390/07/06 شماره انتشار 17943 /صفحه اول
/ 0 نظر / 3 بازدید