باران یاد شهدا در مشهد

باران بارید

-دیروز-

شاید آسمان می خواست

کوچه ها را آب زند

در مقدم شهدایی

که امروز

شهر از عطر یادشان

بهار می شود

آخرین باران تابستان بنامیمش

یا پاییز را آغاز کنیم با آن

فرقی نمی کند

مهم بهار شهادت است

که به یاد شهدا

در هفته دفاع مقدس

آغاز می شود

باران بارید

-دیروز-

و هر قطره

یادآور پاکی

یک شهید بود

هر شهید، یک قطره

قطره ای بزرگ تر از دریا

بوی کاهگل هم

همراه باران آمد

تازه شد مشام جان

طراوت یافت جهان

و من باز

-در کنار بوی باران-

عطر یاران یافتم

رایحه خوش

مردانی که

با نفس پیر جماران

گوهر شب چراغ شدند

تا دردل شب هم حتی

راه روشن باشد

دیروز

-در مشهد-

آسمان با باران

به سلام زمین آمد

تازه شد خاک

و چشم ها باز به آسمان باز شد

تا چشم در چشم شویم

با آنانی که با شهادت

راز باران عشق شدند

دیروز

از آسمان باران بارید

و یاد شهید

و خدا کند

به اندازه زمین

که از باران آسمان

جان می گیرد

ما نیز

در باران یاد شهید

از ایمانمان غبار برگیریم

و پا به راهی بگذاریم

که شهدا رفتند

راه عزت،

راه غیرت

راه آزادگی...

باران بارید

دیروز

در مشهد

و کوچه ها را

غبارروبی کرد

تا جان ها تازه شود

در آغازین روز هفته دفاع مقدس

به یاد شهیدان

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1390/06/31 شماره انتشار 17939 /صفحه اول

/ 0 نظر / 3 بازدید