حسین فهمیده زنده است!

شهادت را «مرگ با بازگشت» هم معنا کرده اند و شهید را نیز چشم در راهند که به گاه موعود بازگردد. قرآن هم زندگی جاوید را برای شهید گواهی می فرماید تا نپندارند مردمان که جان باختگان راه خدا می میرند. آری شهید نمی میرد که اگر می مرد، این همه از او سخن ها بر سر زبان ها نبود و نامش نیز شناسه کوچه ها و خیابان های شهر و شهرباور مردمان نمی شد. شهید نمی میرد، بلکه مرگ را در حسرت خویش می گذارد و والامقام، «حسین فهمیده» هم این گونه است. رعنا قامتی که برای همیشه فرادید ماست تا ببینیم و الگو بگیریم. چه قرار نیست حسین فهمیده در کالبد یک نوجوان ١٣-١٢ ساله خلاصه شود تا نارنجک بتواند پاره پاره اش کند، بلکه بر این باور مومنم که حسین فهمیده یک تیپ است، یک نوع بودن، از همان نوعی که می شود در کربلا سراغ گرفت.
«نامیرا مردانی» که جاودانه زنده اند و مطابق نیاز زمان و زمین در قامت الگو باز تولید می شوند و براین اساس می خواهم از یک «اگر» بگویم و از یک «هست».
و ابتدا این که اگر حسین فهمیده امروز بود می توانستیم او را در قامت های گوناگون ببینیم از جمله:
١ - دانشمندی که با بومی سازی دانش هسته ای، سربلندی ایران را بر تارک تاریخ می نویسد.
٢ - دانشمند بزرگی که در «رویان» برای ساخت سلول های بنیادی تلاش می کند.
٣ - عالمی که، علم را با عمل به جامعه منتقل می کند و رفتارش گواه صادق گفتارش است.
۴ - اندیشمندی که برای کاستن از ناهنجاری ها و افزایش هنجارها در جامعه مجاهده می کند.
۵ - معلمی که برای خویش رسالت پیامبری قائل است.
۶ - دانشمندی که برای رسیدن به قله نانوتکنولوژی، منطقی و عالمانه گام برمی دارد.
٧ -ورزشکاری که از ظرفیت ورزش، چون رسانه استفاده می کند.
٨ - کشاورزی که بهره وری از زمین را به کمال می رساند.
٩ - روزنامه نگاری که قلمش هیچ گاه از نوشتن حقایق خسته نمی شود.
١٠ - دانش پژوهی که برای به کمال رساندن انسان و اصلاح جامعه، هر روز به دنبال یافتن راه های تازه است.
و... به هرحال اگر حسین فهمیده بود، این گونه بود. پس می توان گفت هرکس این گونه است، در هر جایگاهی که هست و مومنانه کار می کند و از همه توان خود برای ساختن ایران سربلند و به کمال رساندن اخلاق و به نهایت رساندن بهره وری از داشته ها می کوشد، در نوع خود یک حسین فهمیده است و دانش آموزی که با هدف سرفرازی خود و کشورش درس می خواند، حسین فهمیده است.
پژوهشگری که امروز یا فردا یا فرداهای دور می آید و افق های تازه را برای زندگی مردم می گشاید، یک حسین فهمیده است. مهندسی که با طراحی یک پروژه عظیم، نام ایران را با عظمت در افکار عمومی می نویسد یک حسین فهمیده است.
دانشمندی که با مهندسی افکار و فعال کردن اذهان و حساس کردن چشمان، بستر را برای بهزیستن مردم مهیا می کند، یک حسین فهمیده است. پزشکی که با دستان هنرمندش درد مردم را درمان می کند، یک حسین فهمیده است.
پس ٨ آبان را، روز پایان حسین فهمیده ندانیم بلکه روز تولد حسین های فهمیده و یا حسین فهمیده ها بدانیم و گرامی بداریم این روز نو را، که باید نوروز تلاش و کوشش برای ما باشد، به خصوص دانش آموزان که در آغاز حسین فهمیده شدن هستند و همچنین مسئولان که در هر پست و مقامی که هستند «باید» مثل حسین فهمیده با طرح و برنامه و هدف گذاری روشن برای سربلندی ایران بکوشند و اگر توانشان نیست صادقانه، کار را به فهمیده ها بسپارند چرا که امروز ایران و اسلام بیش از همیشه به حسین فهمیده ها نیازمند است. پس نسل فهمیده ها پرشمار باد.

/ 0 نظر / 13 بازدید