این مرز های خشن

جنگ ها آغاز می شود و به پایان می رسد، غائله های فزون خواهان نیز هم اما آثار پیدا و پنهان آن معلوم نیست کی پاک شود.اگر چه برای بازسازی آثار پیدا که همان ویرانه ها باشد، تلاش می شود و بنیان های نو از دل ویرانه ها قد می کشد، اما آثاری هم هست که هرگز جبران نمی شود چون خسارت های سنگین انسانی که دیگر هیچ گاه قابل بازتولید نیست و این اعم است از به خون خفتن پاک ترین فرزندان وطن یا فرصت هایی که هدر می رود و ظرفیت هایی که از منابع انسانی به فعلیت نمی رسد. البته این خسارت ها، باز هم پیداست و به چشم می آید،اما خسارت هایی هم هست که یا به چشم نمی آید یا مغفول می ماند، مثل ظرفیت های خاص مناطق درگیر جنگ از جمله ظرفیت تفریحی و گردشگرپذیری. و راستی چقدر به جاذبه های گردشگری کردستان توجه شده است. در دیگر مناطق چطوربگذریم از نقاط خاصی در استان های درگیر جنگ که چون دریاچه ارومیه و بیستون و... وضعیت نسبتا خوبی دارند و یا خوزستان که به نسبت دارای برنامه برای گردشگری جنگی است اما در دیگر مناطق درگیر جنگ آیا روی این ظرفیت ها برنامه ریزی شده استآیا مسئله محیط زیست در این مناطق به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است به گمانم استاندار کردستان، حرف حقی می زند و دقیق هم تشخیص داده است که می گوید: «محیط زیست و طبیعت زیبای کردستان، مظلوم ترین قربانی حضور ضدانقلاب و ایادی داخلی استکبار جهانی در دوران دفاع  مقدس است» چرا که با آلوده شدن مرز و منطقه به حضور این ایادی، ٢٣٠کیلومتر مرز استان را به «مرزخشن» بدل کرده است و روشن است کسی برای تفریح و تفرج سراغ مناطق خشن را نمی گیرد.به گزارش ایسنا اسماعیل نجار با شناخت موضوع مقصد را هم به خوبی تبیین می کند و گذر رسیدن به آن را هم بیان می کند توسعه همه جانبه کردستان از بستر محیط زیست در یک مسیر منطقی و عقلانی می گذرد و رعایت مسائل زیست محیطی در طرح های توسعه در اولویت قرار دارد. بله، خشونت های تفرقه خواهانه، لایه ای شوم تشکیل داده است که هنوز هم طبیعت بکر کردستان و ظرفیت بالای گردشگری منطقه را از چشم ها دور و ازنگاه های مشتاق پنهان می کند. والا تالاب زیوار، به مثل، چه کم از تالاب انزلی دارد یا پاوه در کرمانشاه از ماسوله در گیلان چه کم دارد باورکنید، کردستان، کرمانشاه، ایلام و... اگر جاذبه هایشان بیش از دیگر مناطق نباشد، کمتر هم نیست و شایسته است، امروزه برای زدودن غبار پندارهای نادرست، کاری بزرگ انجام شود و در بستر عزم ملی، دوباره این مناطق را از احساس خشونت وخاطرات پرخطر پاک کنیم. آن گونه که از خشونت ضدانقلاب و وجود دشمن پاک کردیم. این هم حق این مناطق و مردمانش است که بتوانند در مسیر توسعه،گام های بلند بردارند و با ظرفیت گردشگری خود، با میزبانی جوانمردانه،مهربانی خود را و لبخند خود را به هموطنان خود هدیه کنند...(ص-۶)

/ 0 نظر / 3 بازدید