مردانی از جنس پرواز

یادنامه ای برای ۵ فرمانده شهید C130 سال ۱۳۶۰

از جبهه بازمی آمدند

سوغاتشان

شیرین بود

شیرین تر از عسل

به نام خبر پیروزی 

 در عملیات ثامن الائمه 

 و شکستن حصر آبادان 

 می آمدند 

 تا بگویند 

 دشمن نمی تواند بماند 

 و نماند هم هر چند 

 مردان قبیله پرواز 

 در زمین نبودند 

 تا هزیمت دشمن را 

 جشن بگیرند 

 اما جشن گرفتیم ما 

 به یاد همه 

 شهیدانی که 

 به جان پیروزی آفرین شدند 

 فلاحی 

 مردی از جنس رستگاری بود 

 به نام ولی ا... 

 امیری برای ارتش ولایت 

 قامت کشیده چون سرو 

 استوار چون کوه 

 تدبیرش 

 کلید فتح بود 

 و فرماندهی اش 

 بر اساس بصیرت 

 و شکست حصر آبادان 

 نشانگر این تدبیر 

 او «ولی ا...» ماند 

 و «فلاحی» 

 و رستگار شد 

 فکوری 

 آرش بود 

 به تیر انداختن 

 و بهرام به گور انداختن 

 کمان ۹۹ 

 پاسخ او 

 در دومین روز جنگ 

 با پرواز ۱۴۰ جنگنده 

 به دشمن 

 فکوری 

 جواد فکوری 

 امیر ارتش عشق 

 فرمانده نیروی هوایی 

 غیرت را مثال بود 

 و عزت را نمونه 

 و تاریخ تا ابد 

 به احترام او 

 تمام قد خواهد ایستاد 

 پی نام نبود 

 نامجو بود 

 اما گریزان از شهرت 

 مثل نامش 

 «محمود» بود 

 در چشمانش 

 اعتماد امام موج می زد 

 وزیر بود 

 در کابینه عشق 

 وزیر دفاع 

 دفاع از ایران 

 از ایرانی که 

 به زبان اسلام 

 سخن می گفت 

 او نامجو بود 

 اما گریزان از شهرت... 

 یوسف بود 

 نام مردی که 

 سیرت زیبایش 

 هزاران هواخواه داشت 

 و او در زمین 

 برای عدالت می جنگید 

 یوسف کلاهدوز 

 قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران 

 که سبزی قامتش 

 به سرخی اندیشه اش 

 شکوهی صد چندان می داد 

 دست هایش طعم مهربانی داشتند 

 و نگاهش از صداقت سرشار بود 

 تماشایش 

 ناخودآگاه 

 چشم هایت را به سوی آسمان پرواز می داد... 

 جان بود 

 جان بود و «جهان آرا» 

 مردی که 

 خرمشهر را با او می شناسند 

 و شناسنامه ها 

 او را به نام «سیدمحمدعلی» 

 شناسه کردند 

 او غیرت خدا بود 

 در رگ بشریت 

 مردی که ایستاد 

 تا خرمشهر 

 آرزوهایش نمیرد 

 او یک عشق بود 

 عشق مجسم 

 سرشار از زیبایی ها... 

 هفت مهر 

 سربرگ تقویم ها سرخ شد 

 وقتی خبر آمد 

 در سقوط C130

جمعی از قبیله عشق 

 پرواز کردند 

 مردانی که 

 از جبهه باز می آمدند 

 با سوغاتی به نام پیروزی... .

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1390/07/07 شماره انتشار 17944 /صفحه۲
/ 0 نظر / 3 بازدید