ما سرگشتگان وادی حیرت را یاری کن ای جانباز سرافراز!

 راست قامت تر از تو سراغ ندارم، حتی اگر توان حرکت نداشته باشی، حتی اگر ویلچر و هودج همیشه نورانی تو در کوچه های زمین باشد. من خوب می دانم سرو هر روز به سلام تو می آید و هودج آسمانی تو در حسرت سعادتی که نصیب ویلچر شده است، می سوزد.

* شاید گل به گلستان بردن راکسانی «زیره به کرمان بردن» تعبیر کنند، اما هیچ هدیه ای عزیزتر از گل ندیدم که برایت بیاورم. این درست که تو خود باغ گلی و در افق چشمانت، لحظه به لحظه گل می روید اما با هر کس باید به زبان خودش سخن گفت، گلستان زبان گل دارد و گل نیز هم، پس این شاخه گل را بپذیر ای همه گل و همیشه گل، ای بهار پرگل.

* در برابر هیچ کس احساس کوچکی نمی کنم که بزرگی خود را هم به چشم می کشم اما در برابر شمایان، در برابر آن بزرگی عظیم خود را کوچک می دانم، اما بر این باورم، با همه کوچکی ام وقتی در کنار شما قرار می گیرم و در شعاع انوار شما، باز احساس بزرگی می کنم، آن گونه که قطره به گاه پیوستن به دریا حس دریا شدن دارد.

* تو سعادتمندترینی و چه سعادتی بالاتر از شهادت و چه شکوهی دارد این شهادت که هر روز در تو تکرار می شود و تو هر روز در شهادت تن می شویی و همه جان می شوی. جان می شوی و جان جهان و کوچه های روشن امروز و فرداها به برکت نگاه توست...

* پشت پنجره که می ایستی، با خود می گویم، بنشین، بگذار دنیا پشت پنجره تو بایستد. آخر تو خود پنجره ای هستی همیشه گشوده به سوی بهشت. پس هرکس می خواهد بهشت را ببیند باید از پنجره نگاه تو نگاه کند تا ببیند، تفسیر حقیقی کلام حضرت زینب سلام ا... علیها را، که «مارایت الا جمیلا» آری تو جز زیبایی نمی بینی و هر که از پنجره نگاه تو بنگرد نیز جز زیبایی نمی بیند.

* تو کوه را نقاشی می کنی، من اما مطمئنم، کوه اگر دست داشت، قلم بر بوم رنگ می کشید و تو را نقاشی می کرد و به همه کوه های جهان نشان می داد و می گفت: اگر ما را می شود با انفجار از پای انداخت، اما اینان را هیچ انفجاری از پای نمی اندازد، حتی اگر پایشان را بگیرد اما از پا نمی افتند بلکه پرقدرت تر بر صراط مستقیم پای می فشارند حتی اگر هر دو پایشان را در میدان مین جا گذاشته باشند.

* درد هم در برابر شما کم می آورد. اصلا بهانه گیری زخم ها هم شاید از این رو باشد. شما اما کم نمی آورید. بهانه گیری زخم ها را هم به آرامش می رسانید. درد را اگر کوه هم شود باز به دریای صبر و صلاة و آرامش می شویید، نمایان تفسیر مجسم «استعینوا بالصبر والصلاة» هستید و خدا را همیشه با خویش دارید که قرآن فرموده است«ان ا... مع الصابرین» پس خدا با شماست و هر کس می خواهد بیش از همیشه خدا را ببیند باید در شمایان نماز تماشا بخواند و من این نماز را در تماشای تصاویر شما «قد قامت» می خوانم و قامت می بندم پس ا...اکبر و... بسم ا... الرحمن الرحیم...

* پیر نشده ای جانباز، هر چند شناسنامه ها براساس ورق خوردن تقویم ها، هر ساله تو را یک سال مسن تر نشان دهند، حتی اگر سفیدی که بر مویت دست نوازش می کشد چنین گواهی دهد، من اما تو را مثل روزهای جنگ جوان و برنا و رعنا می بینم و مگر نه این که عشق هنوز در تو جوان مانده است؟ مگر نه این که هر روز، مغیلان خار و درد را در شوق کعبه تکلیف هروله کنان طی می کنی؟

* تو بزرگی جانباز، قبولی هر روزه درگاه خداوندی، کسی که هر روز، با شهادت خویش کارنامه قبولی می گیرد و در زندگی خدای را به جای خویش می بیند که حضرت حق خود فرموده است من جانشین شهید هستم و چه پرشکوه است تو با انتخاب آگاهانه و زندگی مومنانه، به جایگاه خلیفة اللهی می رسی و جانشین خدا در زمین می شوی و چه پرشکوه تر که با رسیدن به شهادت، خداوند را جانشین خویش می یابی که «... و یقول ا... تعالی انا خلیفة فی اهله و من ارضاهم فقد ارضانی و من اسخطهم فقد اسخطنی» مستدرک الوسائل/ج۲/ص۲۴۳.

* تو جانبازی و من می دانم برای فهم «ان الابرار لفی نعیم» باید به تو نگاه کنم، تو مصداق نیکی هستی مثل شهید، آن گونه که امام علی(ع) از حضرت رسول خدا(ص) نقل می فرمایند که «فوق کل بر، بر حتی یقتل الرجل فی سبیل ا...» بحارالانوار/ج۱۰۰/ص۵۰.

آری بالاتر از هر نیکی، می توان نیکی یافت، مگر شهادت که بالاتر از آن نیست و تو جان یافته هر روزه در شهادتی.

* تو جاودانه ای جانباز، ای شهید هر روز، مهم نیست برخی ها به فهم این نمی رسند، مهم این است که خداوند در شرح شهید، «بل احیاء» خوانده است و به عالم خبر داده است که «عند ربهم یرزقون» هستند شهیدان.

* جانباز، ای شهید هر روزه، ما سرگشتگان کوچه های حیرت را به دعا، یاری کن تا بتوانیم به وادی یقین برسیم. ما محتاج دعایی هستیم که گاه در قنوت با یک دست و گاه حتی بدون دست می خوانی ما محتاجان را یاری کن ای بزرگ!

خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/07/06 شماره انتشار 17943 /صفحه۱۷

/ 0 نظر / 3 بازدید