شاگرد اول مدرسه عشق

تو

مصطفی شدی

 چمران

و مصطفی ماندی

ای شاگرد اول

 ای شاگرد اول هرچه عشق است

نهایت مصطفی شدن

 آخر برگزیدگی

شهادت است

 که تقدیر تو را

بدان نوشتند

 اصلا

 مگر می شود

 شاگرد اول بود

 در درس

 در اخلاق

 در علم

در شجاعت

 در شهامت

در هنر

در فرماندهی

در سیاست

 در دیانت

 اصلا در همه شئون انسانیت

 در همه خوبی ها

و آن وقت

به شاگرد اول پرواز

قامت نکشید؟

تو اگر شهید نمی شدی

جای هزار حرف

 می ماند و دو هزار حدیث

 حال آن که

 رفتن تو

در قامت شهادت

خود ناب ترین حدیث شد

 و تازه ترین

 و قشنگ ترین

 حرف ها

 و شعرها

که شعور را

 به فهم تازه از عشق

 از شهادت

از انسانیت

می رساند

 مصطفی

 تو برگزیده ای

 همان طور

 که مادر تو را مصطفی نام نهاد

تو برگزیده شدی

 تا چراغ راه شوی

 برای خیلی ها

 که پا به راه شدند

 و حتی کسانی که تا آن روز

 پایشان به راه نبود

پا راه را نمی شناختند...

 تو با شهادت

 به الگویی برای

 انسان معاصر

 تبدیل شدی

 به معلمی برای انسانی زیستن

 تو ایمان را

 به هجرت پیوند زدی

 تا بیاموزی مان

معنای «ارض ا... واسعه» را

تا بفهمیم

 اگر یک جا

زمین برای بندگی

تنگ شد

 گوشه دیگر زمین هست

که بتوان خدا را عبادت کرد

 تو هجرت را

 به یادمان آوردی

 تا نگاهمان عوض شود به جهان

و هجرت را

به جهاد گره زدی

تا بیاموزیم

 زندگی مومنانه

 تلفیقی از عقیده و جهاد است

 و تو معلم عقیده بودی

 و استاد جهاد

و شاگرد اول مدرسه عشق

 و معلم اول معرفت

تو مصطفی بودی

و مصطفی ماندی.... 

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1390/03/31 شماره انتشار 17864 /صفحه اول
/ 0 نظر / 8 بازدید