معجزه خرمشهر

مسجد‭ ‬پشت‭ ‬شهرداری‭ ‬منطقه‭ ‬‮٠١‬‭ ‬در‭ ‬قاسم آباد‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬جوانانش‭ ‬حال‭ ‬دیگری‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬زمان،‭ ‬ظهر‭ ‬پنجشنبه‭ ‬است‮.‬‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬‮۶٨‬،‭ ‬بر‭ ‬و‭ ‬بچه های‭ ‬بسیج‭ ‬دارند‭ ‬مسجد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مراسم‭ ‬شب‭ ‬آماده‭ ‬می‮ ‬کنند‮.‬‭ ‬انگار‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬مراسمی‭ ‬درباره‭ ‬فتح‭ ‬خرمشهر‭ ‬برگزار‭ ‬شود‮.‬‭ ‬تنی‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬جوانانی‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬خط‭ ‬لب‭ ‬سبز‭ ‬کرده اند،‭ ‬تصاویر‭ ‬شهدا‭ ‬را‭ ‬مثل‭ ‬سند‭ ‬هویت‭ ‬و‭ ‬مدرک‭ ‬افتخار‭ ‬بر‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬مسجد‭ ‬می‮ ‬چسبانند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬سوتر‭ ‬با‭ ‬گونی‮ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬می‮ ‬آویزند،‭ ‬فضایی‭ ‬شبه‭ ‬سنگر‭ ‬درست‭ ‬می‮ ‬کنند‮.‬‭ ‬شور‭ ‬وحال‭ ‬خاصی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬غرورانگیز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حسرت‭ ‬انگیز‮.‬‭ ‬آنها،‭ ‬اذان‭ ‬که‭ ‬می‮ ‬شود،‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬خودشان،‭ ‬می‮ ‬ایستند‭ ‬به‭ ‬نماز‭ ‬و‭ ‬ا‮...‬‭ ‬اکبر‮...‬‭ ‬یاد‭ ‬جبهه‭ ‬می‮ ‬افتم‭ ‬و‭ ‬نماز‭ ‬جماعت های‭ ‬کم‭ ‬تعداد‭ ‬اما‭ ‬پر‭ ‬روح‭ ‬و‭ ‬جان سوز‭ ‬و‭ ‬انسان ساز‭ ‬به‭ ‬امامت‭ ‬یک‭ ‬بسیجی‮.‬‭ ‬به‭ ‬چهره‭ ‬این‭ ‬جوان ها‭ ‬نگاه‭ ‬می‮ ‬کنم‭ ‬سیمای‭ ‬بسیجی‮ ‬های‭ ‬شهید‭ ‬در‭ ‬ذهنم‭ ‬تداعی‭ ‬می‮ ‬شود،‭ ‬شهیدان‭ ‬ناصر‭ ‬نعمتی،‭ ‬محمدهادی‭ ‬محمدپور،‭ ‬احمد‭ ‬اشرفی‭ ‬پور،‭ ‬سید‭ ‬محمد‭ ‬موسوی،‭ ‬غلامرضا‭ ‬زنگویی،‭ ‬تقی‭ ‬نیا،‭ ‬غلامحسین‭ ‬میری‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬یادشان‭ ‬به‭ ‬خیر‮.‬‭ ‬یاد‭ ‬جوانان‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬یاد‭ ‬شهدا‭ ‬سرشار‭ ‬باد‮.‬‭ ‬
زمان‮:‬‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬‮١۶‬،‭ ‬خبر‭ ‬آزادی‭ ‬خرمشهر،‭ ‬بیرجند‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬غرق‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬شوق‭ ‬می‮ ‬کند،‭ ‬مثل‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬ایران،‭ ‬و‭ ‬من،‭ ‬مردمی‭ ‬را‭ ‬می‮ ‬بینم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فرط‭ ‬خوشحالی‭ ‬اشک‭ ‬می‮ ‬ریزند‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬بوق‭ ‬ماشین‭ ‬و‭ ‬چراغ‮ ‬های‭ ‬روشن‮....‬‭ ‬چقدر‭ ‬پر‭ ‬شکوه‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ملتی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬خود،‭ ‬تمام‭ ‬قامت‭ ‬می‮ ‬ایستد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬سال،‭ ‬آن‭ ‬روز،‭ ‬شهرمن،‭ ‬قصه‭ ‬غرور‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬لهجه‭ ‬صمیمی‭ ‬و‭ ‬مومنانه‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬خیابان‭ ‬شهدا‭ ‬ومیدان‭ ‬امام‭ ‬خمینی‭ ‬شهر‭ ‬پر‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬هرکس‭ ‬به‭ ‬طریقی،‭ ‬فتح‭ ‬خرمشهر‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬گرفته‭ ‬بود‮.‬‭ ‬یکی‭ ‬فریاد‭ ‬می‮ ‬کشید‮.‬‭ ‬یکی‭ ‬می‮ ‬خندید،‭ ‬یکی‭ ‬می‮ ‬گریست‮.‬‭ ‬یکی‭ ‬شیرینی‭ ‬می‮ ‬داد‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬شیرینی‭ ‬می‮ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬همه‭ ‬پول های‭ ‬جیبش‭ ‬را‭ ‬گل‭ ‬می‮ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬هدیه‭ ‬می‮ ‬کرد‮.‬
سوم‭ ‬خرداد‮١۶-‬‭ ‬خرمشهر‭ ‬‮.‬‭ ‬یک‭ ‬حماسه‭ ‬خلق‭ ‬شد‮.‬‭ ‬تاریخ‭ ‬ورق‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬ایران،‭ ‬کاری‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬لفظ‭ ‬حماسه‭ ‬را‭ ‬معنا‭ ‬بخشید‮.‬‭ ‬آنها،‭ ‬قوی‮ ‬ترین‭ ‬ارتش‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬همه‭ ‬قدرت های‭ ‬باطل‭ ‬جهانی‭ ‬حمایت‭ ‬می‮ ‬شد،‭ ‬چنان‭ ‬بر‭ ‬زمین‭ ‬کوبیدند،‭ ‬که‭ ‬صدای‭ ‬شکسته‭ ‬شدن‭ ‬استخوان هایش‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬همه‭ ‬عالم‭ ‬رسید‮.‬‭ ‬آن‭ ‬سال،‭ ‬آن‭ ‬روز،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شهر،‭ ‬دگرباره‭ ‬از‭ ‬مأذنه های‭ ‬زخمی‭ ‬مسجد‭ ‬جامع‭ ‬خرمشهر،‭ ‬عاشقانه ترین،‭ ‬غرورانگیزترین‭ ‬و‭ ‬غیرتمندانه ترین‭ ‬اذان‭ ‬تلاوت‭ ‬شد‮.‬‭ ‬
سوم‭ ‬خرداد‮۶٨-‬‭ ‬خرمشهر‮:‬‭ ‬قصه‭ ‬شیرین‭ ‬و‭ ‬شیرینی‭ ‬نیست‮.‬‭ ‬ماجرای‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬سرود‭ ‬و‭ ‬بلبل‭ ‬هم‭ ‬نیست‮.‬‭ ‬عراقی‮ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬سال هاست‭ ‬که‭ ‬زبونانه‭ ‬رفته اند‮.‬‭ ‬از‭ ‬فتنه‭ ‬شیاطین‭ ‬هم‭ ‬خبری‭ ‬نیست‮.‬‭ ‬اما‮...‬‭ ‬اما‭ ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شهر‭ ‬آسمانی،‭ ‬در‭ ‬چنبره‭ ‬مشکلات‭ ‬زمینی‭ ‬گرفتار‭ ‬آمده‭ ‬است‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬خرمشهر،‭ ‬قصه‭ ‬سراب‭ ‬است‮.‬‭ ‬بعضی‭ ‬بچه های‭ ‬خرمشهری‭ ‬با‭ ‬عصبانیت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬یاد‭ ‬می‮ ‬کنند‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬عصاره‭ ‬صحبت های‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬کلمه‭ ‬بیان‭ ‬کنیم‮.‬‭ ‬ماجرای‭ ‬آبروست‮.‬‭ ‬منتها‭ ‬‮«‬آب‮»‬‭ ‬سالم،‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬دریغ‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و«رو‮»‬‭ ‬برای‭ ‬بعضی‮ ‬ها‭ ‬مانده‭ ‬است‮.‬‭ ‬آنهایی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬آب‭ ‬معدنی‭ ‬می‮ ‬خورند‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬مردم‭ ‬می‮ ‬گویند‮:‬‭ ‬آب‭ ‬خرمشهر،‭ ‬مشکل‭ ‬ندارد‮!‬‭ ‬شاید‭ ‬مشکل‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمی‮ ‬توانند‭ ‬آن‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬بخورند‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬بعضی‮ ‬ها،‭ ‬آب‭ ‬معدنی‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‭ ‬می‮ ‬خورند‮!‬‭ ‬بگذریم‮.‬‭ ‬سوم‭ ‬خرداد‭ ‬گذشت‮.‬‭ ‬اما‭ ‬خرمشهر‭ ‬و‭ ‬قصه‭ ‬مشکلاتش‭ ‬نباید‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬دیگر‭ ‬مثل‭ ‬چنین‭ ‬روزی‭ ‬از‭ ‬یاد‭ ‬برود‮.‬‭ ‬یادمان‭ ‬باشد‭ ‬امام‭ ‬فرمودند«خرمشهر‭ ‬را‭ ‬خدا‭ ‬آزاد‭ ‬کرد‮»‬‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬عبارت‭ ‬آزادی‭ ‬خرمشهر،‭ ‬معجزه‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬بود‮.‬‭ ‬حاشا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬معجزه‭ ‬چگونه‭ ‬رفتار‭ ‬می‮ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬مباد‭ ‬که‭ ‬چون‭ ‬قوم‭ ‬صالح،‭ ‬ناقه‭ ‬معجزه‭ ‬پیامبر‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬بکشیم‮.‬‭ ‬مباد‭ ‬خرمشهر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دشنه‭ ‬مشکلات‭ ‬بیازاریم‮.‬‭ ‬مباد‮...‬
(ص-ع-۵/۳/۸۶)

/ 0 نظر / 2 بازدید