جوانمردی، از تختی تا شهدای هویزه

جوانمردان زاده می شوند، نیک پنداری و نیک کرداری را به نهایت می رسانند دست هایشان به «قو علی خدمتک جوارحی» قدرت می گیرد. در حوزه کاری خود قد می  کشند و به دستگیری از نیازمندان همت می کنند.

یک نفر می شود جهان پهلوان تختی که آوازه نامش جهانی را به احترام برمی انگیزد دلاوری که طلا سینه بوس او در رقابت های کشتی است، اما مانایی نام او نه به دلیل مدال های قهرمانی است که دیگران همچون او و حتی بیش از او مدال آوردند بلکه جاودانگی نام تختی به مرام مردمداری اش بود، به جوانمردی اش که در مواجهه با قدرترین حریف هم وقتی می فهمید پایش آسیب دیده است هرگز به او هجوم نمی برد. منش او بود که دست افتادگان را می گرفت و وقتی می فهمید کسی گرفتار است برای باز کردن گره زندگی اش تمام قد برمی خاست. زلزله بوئین زهرا و همت مردانه جهان پهلوان غلامرضا تختی و روش استقلال و عزت خواهی او برای همیشه نام وی را در شمار جوانمردان جاودانه خواهد داشت. آری تختی جوانمرد بود... و به راستی که مام میهن همواره در زایش جوانمردان توانمند بوده است چنان که هر روز، به نوعی، از کوچه های شهر و روستای این دیار رادمردانی قامت کشیده اند.

دلاورانی که با گذشتن از خود، سرافرازی میهن اسلامی را فریاد کرده اند. بزرگانی که در قامت شهید به حیات جاوید رسیده اند.بزرگانی مثل حسین علم الهدی که سیدالشهدای کربلای هویزه بود و نامش ترجمان جوانمردی شد و در کنار او که ماه انجمن بود، ستارگانی چون سیدمحمود سیدی علوی می درخشید و می درخشد هنوز، که انوار شهیدان هرگز خاموش نمی شود. چنان که خود شهید هرگز نمی میرد. در کربلای هویزه، امتحان عشق بود و آزمون جوانمردی. آن جا فرصتی فراهم شده بود برای جاودانگی و تنها کسانی به این مقام می رسیدند که جوانمردی را به نهایت رسانده بودند و حسین علم الهدی و یارانش که تمام قد در برابر دشمن متجاوز ایستادند، روی دیگر جوانمردی را نشان دادند که جوانمردی، تنها دستگیری از نیازمندان نیست، دفاع از عزت و شرف کشور بزرگ ترین نوع جوانمردی است. لذا شهدا، همه جوانمرد بودند و اگر جوانمردان سابق هم بودند، می شد به یقین گفت،در کنار شهدا بودند. می توان مطمئن بود که اگر تختی ها و پوریای ولی ها نیز بودند، در هنگامه ای که دشمن پنجه در خاک وطن می کشید، آنان در شمار اولین کسانی بودند که جوانمردی را در خط مقدم دلاورانه معنا می کردند. آری، ایران، ایران اسلامی، همواره بستر زادن جوانمردان است. از آرش تا کاوه، از پوریای ولی تا تختی، تا حسین علم الهدی، تا چمران، تا صیاد شیرازی و تا همه شهدایی که نامشان بر سر در کوچه ها می درخشد، همان هایی که بی ادعا، جوانمردی را به نهایت رساندند و سند عزت انسانیت شدند...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1390/10/17 شماره انتشار 18025 /صفحه۳/اخبار

/ 0 نظر / 8 بازدید