کوه درد و دریای آرامش

کوه دردی

و دریای آرامشی تو

زخم ها خجلند

از صبری

که در زندگی تو جاری است

تو به نام ابوالفضل

طلایه دار عشق شدی

و در اقتدا به دستان عباس

هر روز پرچمدار شهادت

تو بزرگی

عزیزی

جانبازی

بازنده کسی است

و همه کسانی که

تو را فهم نمی توانند کرد

تو برنده ترین

برگ تاریخی

که عشق

در اقتدا به عباس

در رهگذار حماسه رو می کند

دردهایت

نشانه عزت است

و آیه غیرت

زخم هایت

سرمه چشم شیدایی است

تو جانبازی

بزرگی

هنرمندی

و چه هنری بالاتر

از این که بی پر وبال

در اوج آسمان به پرواز

در می آیی

تو جانبازی

نقش عباس

در روزگار ما

که باید حسینی باشد...

 

خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/04/15 شماره انتشار 17876 /صفحه اول

/ 0 نظر / 3 بازدید