صیاد دل و چشمه خورشید

چشم هایت   چشمه خورشید است و دست هایت ستون آسمان وقتی نمازت به قنوت می رسد و تو دست هایت را   با هزار در هزار عشق پرواز می دهی   ولب هایت آیه خوان معرفت می شود:   «رب ادخلنی مدخل صدق   واخرجنی مخرج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
اسفند 93
40 پست
بهمن 93
10 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
219 پست