فارسان خلیج فارس

فارسان خلیج فارس

 

این جا خلیج فارس است

و خلیج فارسان

سرخ می شود

این آبی

وقتی به گاه رزم

موج ها

ترجمه آیات جهاد شوند آن سان که «پیکان» سرود

این پیغام را

هشدار بدانید

و بر گوش همگان بخوانید

این جا خلیج فارس

معنای غیرت است

و فارسان خلیج

از جوشن تا سهند و سبلان

تا قایق های تندرو

به هر لباس که باشند

تجسم از «رستم» تا «مالک »اند

از غیرت ایرانی

تا عزت اسلامی

این جا - حتی -

آب ها

این آب های آبی و آرام

طوفان نوح

می کند به پا

اگر پای دشمن

- به قصد تجاوز-

به مرز برسد

در هم کوبنده تر از

شن هایی

که در صحرای طبس

بر ابرهه باوران آمریکایی

- ابابیل وار-

سنگ مرگ باریدند

تا تقویم ها

به عزت

طوفان طبس را

مرادف شکست شیطان

بنوشید

 و تاریخ آن را

- آن واقعه پرشکوه را -

رمی چهره شیطان بداند

که قطعه ای از حج است

این جا خلیج فارس

و آبی دریا

هم می تواند

تکرار کند رمی جمره را

با قطره های آب

در خشم دشمن شکن

فارسان خلیج

در رقص «قایق های در پرواز»

در مرگبار فصل

عبور دشمن

این جا خلیج فارس است

و فارسان خلیج

قامت کشیده بسان شهیدان

آماده شهادت اند

پرقدرت تر از هر موشک

- و حتی -

در هم کوبنده تر از اتم

بر دشمن خواهند بارید

پس این پیغام را

هشدار بدانید

و بر گوش همگان بخوانید

تا فارسان

به قدرت 

ایستاده اند

خلیج فارس خواهد ماند

و پس سر فرو آورند

در برابر اهتزاز

پرچم عزتمند ایران

سرفرو آورد

هر که پای به خلیج فارس می گذارد...

 ویژه نامه جلوه های اقتدار خلیج فارس - مورخ دوشنبه 1390/09/07 شماره انتشار 17993/پشت جلد

/ 0 نظر / 8 بازدید