این راهیان نور به تجلی رسیده اند

راهیان نور

به کار مشق نور

تا شلمچه می روند

تا فکه و طلائیه

تا هر کجا

که ناب تر از طلا

در مشق ابتلا

در بلاء للولاء

سرمشق شده اند

راهیان نور

کاوشگران روشنی امروز

در معدن انوار دیروز

به تماشا، نماز می خوانند

چشم ها شسته

دل ها شسته

«و جور دیگر باید دید»

و جور دیگر می بینند

اینان که از راه دور

به جست وجوی نور آمده اند

راهیان نور

در وادی طور

به تجلی می رسند

نور می بینند

نور برمی گیرند

و... بسیارند که نور می شوند

نور باید شد

با راهیان نور

در سرزمینی که

شهیدان

روشنایی را

تا همیشه امتداد دادند

راهیان نور

از راه های دور

در جست وجوی عشق

تا طلائیه می آیند

تا فکه تا خرمشهر

تا مشهد شلمچه

تا هر کجا که روزی

شهیدی

شهادت را

-عاشقانه-

آغاز کرده است...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1390/01/18 شماره انتشار 17804 /صفحه٧/فرهنگی هنری
/ 0 نظر / 9 بازدید