چهارگانه ای برای ۴ دانشجوی شهید دانشگاه پزشکی مشهد

اول: قرار بود پزشک شوند، پس درس خواندند و درس خواندند و با عبور از سد کنکور به دانشگاه رسیدند، ۴ دلاور را می گویم، ۴ پهلوان را به سید حسین دلخواه را، محمد وکیلی اسفندیاری را، وحید شادی فر را و محمد جواد صالحیان را قرار بود، با روپوش سفید، برای سفید بختی مردم بکوشند، دردها را درمان کنند، زخم ها را مرهم گذارند. شکستگی ها را ببندند. قرار بود نگهبان زندگی مردم باشند. اما...

دوم: یک واقعه، قرار را به هم زد، نه، به هم نزد، آن را ارتقا داد و قرار شد، این ۴ تن، به جای پزشک جسم، طبیب جان شوند. طبیبی که در مطب اش هرگز بسته نمی شود، طبیبی که خود به زندگی جاوید رسیده است و چراغ راه رسیدن به این جاودانگی را هم روشن نگه می دارد و... چنین بود که آن قرار به این قرار تبدیل شد و دانشجویان دانشگاه پزشکی مشهد، دانشجویان دانشگاه جبهه شوند تا پس از پاس کردن واحدهای ایمان و تقوا و اخلاص و شهامت و شجاعت و جهاد، در قامت شهید، جامه طبابت جان بپوشند.

* سوم: آنان به نگهبانی از سلامت پرداختند سلامت جان، ایمان، میهن، انقلاب و عزت ایران، زخم تعدی بیگانه را به غیرت مرهم گذاشتند. بیماری اشغال را با داروی فتح و آزادسازی درمان کردند و شکستگی اراده را تا ایستادن مداوا کردند. این ۴ تن در واحدهای اطلاعات و عملیات و غواصی، کاری کردند، کارستان و درمان ها یافتند برای جان و جهان و ایمان که معلوم نیست پزشکی بتواند بدان دست یابد. اینان غیرت را، همت را، ایثار را به اوج رساندند، تا احیای عشق رقم خورد و چنین هم شد و سرانجام قلم ها نوشتند، تاریخ فارغ التحصیلی اینان را با این روایت؛

محمد وکیلی اسفندیاری

تاریخ شهادت: 1365.10.25 - عملیات کربلای ۵- محل شهادت: خرمشهر- شلمچه

حسن دلخواه

تاریخ شهادت: 1366.6.18 - کربلای ۸- محل شهادت: خرمشهر- شلمچه

وحید شادیفر

تاریخ شهادت: 1366.1.18 - کربلای ۸- محل شهادت: خرمشهر- شلمچه

محمد جواد صالحیان

تاریخ شهادت: 1362.1.22 - والفجر۱- محل شهادت: شرهانی

* چهارم: شهیدان، این طبیبان جان، امشب منتظرند تا جان ها را از غبار پاک کنند، دردها را به درمان رسانند و شما هم دعوت شده اید برای حضور در این محفل و هم انتخاب این یک دعوت خاص است برای کسانی که هنوز لحظه های خاص بودن در زندگی شان وجود دارد؛ «جلسه انصار المهدی(عج) به یاد شهیدان؛ دلخواه- صالحیان- اسفندیاری و شادی فر، پنج شنبه 90.2.29، بعد از نماز مغرب، در دانشگاه پزشکی، انتهای وکیل آباد ۲- خانوادگی برگزار می شود»!

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1390/02/29 شماره انتشار 17839 /صفحه٧/فرهنگی

 
/ 0 نظر / 9 بازدید