غربت عملیات کربلای ۴

کربلای۴، از مظلوم ترین عملیات های دفاع مقدس است و شهدای کربلای ۴ نیز انگار از غریب ترین شهدا هستند، از این عملیات کسی کمتر سخن به میان می آورد دلیلشان هم این است که از نظر نظامی، به توفیقی که باید نرسیدیم و آن را عملیاتی ناموفق می دانند این شاید از نظر نظامی درست باشد، اما برای ما که به «احدی الحسنیین» ایمان داشتیم، کربلای ۴ فرقی با کربلای ۵ ندارد. امام انقلاب بر اساس آموزه های دینی به ما آموخته بود که ظفر و شهادت هر دو برای ما پیروزی است و اصلا در قاموس فکری ما شکست معنا ندارد لذا با امام خود به این یقین رسیده بودیم «که حتی برای یک لحظه هم از عملکرد خود در جنگ نادم و پشیمان نیستیم» اما «اهل تکلیف» بودیم و «نتیجه» را «فرع» می دانستیم. لذا برای ما موفقیت عملیات بیت المقدس یا کم توفیق در عملیات رمضان تفاوتی نداشت. ما در هر عملیات خود را به محک ایمان می کشیدیم. بوسه پیروزی یا سیلی هشدار باش و بیدار باش هر دو برای ما عزیز بود.

 

ما در جنگ به خودشناسی رسیدیم و هر عملیات گوشه ای از شخصیت ما را شکل داد.

در جنگ بود که فهمیدیم، «غرور» کلید شکست است و «توکل»  راز پیروزی. هر جا نگاهمان به خودمان افتاد، به زمین افتادیم و هر گاه بر زمین افتاد، نگاهمان به خدا افتاد، برخاستیم و قد کشیدیم پس هر عملیات برای ما یک کلاس درس بود و سلسله عملیات ها، مجموعه کلاس هایی که ما را تا مقام بندگی خدا برکشید و تا شکوه شهادت پرواز داد.

نگاه ما به شهید و شهادت و باور ما بر تکلیف گرایی و رسیدن به احدی الحسنیین ما را به جایی رساند که هیچ گاه جز به پیروزی فکر نمی کردیم و هنوز هم شکست را هرگز به رسمیت نمی شناسیم. ما جنگجو و فزون خواه نبودیم که به دست نیاوردن غنیمت ما را سر شکسته کند، بل صلح خواهانی بودیم که برای دفاع از حق خویش و برای رسیدن به صلح و پاسداری از آن تمام قد ایستاده بودیم و همین ایستادن خود بزرگ ترین پیروزی بود و سرفرازی های امروز نیز مرهون آن ایستادن هاست. پس بزرگ باید داشت یاد همه آن ایستادگان بر صراط عشق را و درس های آن روزگاران را امروز و فردا باید به رفتار درآورد تا سرفرازی مضاعف شود و این روزها که سالگرد عملیات مظلوم کربلای ۴ است و چند روزی تا سالگرد عملیات کربلای۵ مانده است، باید با نگاهی سرشار از احترام به این دو عملیات که در حقیقت دو قطعه از یک عملیات بود و شهدایش نگریست و با بزرگداشت حماسه آفرینانش، به سندهای آزادگی ایران اسلامی، ادای احترام کرد....

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1390/10/05 شماره انتشار 18015 /صفحه۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 9 بازدید